ضد سرقت موتور

ویژگی فنی ضد سرقت موتور :

ماژول کنترل اصلی

ولتاژ کار: ۹ تا ۱۸ ولت DC

مصرف در حالت آماده به کار: < 4mA (مصرف کم)

مصرف در حالت دزدگیر: < 250mA

محدوده فرکانس:  MHz~KHz 433.92  

حالت کاری ASK

ریموت کنترل LCD دو طرفه

ولتاژ کار: VCD1.5

حالت کار: ASK

محدوده فرکانس: MHz~KHz 433.92

 

دستورالعمل های کلیدی ریموت کنترل

دکمه “🔒”: فعال شدن دزدگیر با صدا و نور، تعیین محل موتور سیکلت با صدا و نور/حالت اضطراب (پانیک)، توقف آژیر

دکمه “🔓”: غیر فعال کردن دزدگیر

دکمه “🔇”: فعال شدن بی صدا، موقعیت یابی بی صدا، توقف آژیر

دکمه “🔔”: برای ریموت کنترل یک طرفه؛ این دکمه فقط برای استارت موتور از راه دور است.

دکمه “⚡️”: را فشار داده و برای سه ثانیه نگه دارید، استارت از راه دور موتور

 

شرح ویژگی‌ها

(آماده به کار شدن دکمه دوم ۲ ثانیه بعد خواهد بود)

فعال سازی با نور و صدا

وقتی ضد سرقت موتور غیر فعال است، یک بار دکمه “🔒” را فشار دهید، آژیر یک بار به صدا در می آید و چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند. ریموت کنترل یک بار بوق میزند. LED سبز روی ریموت کنترل روشن می شود و سیستم بعد از سه ثانیه وارد حالت فعال سازی با نور و صدا می شود. آیکون های LCD به صورت شکل ۱ نشان داده می شود.

فعال سازی بی صدا

وقتی ضد سرقت موتور غیر فعال است، یک بار دکمه “🔕” را فشار دهید.چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند ، ریموت کنترل یک بار بوق می زند،LEDسبز بر روی ریموت کنترل روشن می شود و سیستم بعد از سه ثانیه وارد حالت فعال سازی بی صدا می شود.آیکون هایLCD به صورت شکل ۲ نشان داده می شود.

تعیین محل موتور سیکلت با نور و صدا/حالت اضطراب(پانیک)

وقتی ضد سرقت موتور با حالت نور و صدا فعال است، یک بار دکمه”🔒” را فشار دهید، آژیر ۳۰ ثانیه به صدا در می آید و چراغ های راهنما ۳۰ ثانیه چشمک می زنند و ریموت کنترل برای تعیین محل موتور سیکلت سه بار بوق می زند.LED سبز بر روی ریموت کنترل روشن می شود.

 

تعیین محل موتور سیکلت با نور

وقتی ضد سرقت موتور در حالت بی صدا می باشد، یک بار دکمه”🔇” را فشار دهید، چراغ های راهنما ۶ بار چشمک می زنند و ریموت کنترل ۳ بار بوق می زند برای تعیین محل موتور سیکلت، آژیر بی صدا می ماند.LED سبز روی ریموت کنترل روشن می شود.

 

توقف آژیر

در زمانی آژیر به خاطر تحریک شدن دزدگیر به صدا در می آید، با فشار دادن “🔇/🔒” یا “⚡️” برای یک بار تحریک متوقف شده و سه ثانیه بعد دزدگیر را به حالت فعال برمی گردد.

 

غیر فعال سازی

یک بار دکمه”🔓” را فشار دهید، چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند و آژیر دو بار به صدا در می آید(وقتی سیستم در حالت بی صدا است، آژیر به صدا در نمی آید). ریموت کنترل دو بار بوق می زند وLED سبز+قرمز بر روی ریموت کنترل روشن می شود و سیستم غیر فعال می شود. آیکون های LCD به صورت شکل ۳ در می آید.

 

ضد سرقت موتور

وقتی موتور سیکلت در حین رانندگی دزدیده میشود ، راننده می تواند در محدوده دسترسی ریموت دکمه “🔒”را فشار داده و سه ثانیه نگه دارد، چراغ های راهنما یک بار چشمک می زنند و ریموت کنترل سه بار بوق می زند.بعد از ۱۰ ثانیه آژیر به صدا در می آید و دکمه “🔓” را فشار دهید تا از حالت ضد سرقت خارج شوید.آژیر بعد از ۳۰ ثانیه به صدا در می آید، چراغ‌های راهنما پیاپی چشمک می زنند ، موتور متوقف شده و از حرکت می افتد.برای خروج از حالت ضد سرقت فقط دکمه”🔓” را فشار دهید.

 

استارت موتور از راه دور

وقتی دزدگیر فعال یا غیر فعال باشد، برای ۳ ثانیه(برای ریموت یک طرفه) دکمه “🔔/⚡️” را فشار داده و نگه دارید، سیستم وارد حالت استارت موتور می شود و ریموت کنترل سه بار به صدا در می آید.بخند از این که موتور با موفقیت شروع به کار کرد، ریموت کنترل دوباره سه بار به صدا در می آید. ویبراتور ریموت کنترل ۴ بار می لرزد تا به راننده یاد آوری کند و آیکونLCD به صورت شکل ۴ خواهد بود.LED قرمز بر روی ریموت کنترل روشن می شود، اگر ریموت کنترل نتواند موتور سیکلت را استارت(روشن) کند، به این دلایل خواهد بود:

سطح باتری موتور سیکلت ضعیف است و شما باید باتری را یا شارژ یا عوض کنید.

وقتی وسیله نقلیه سرد شد، باید به آن شوک وارد شود؛ وقتی موتور سیکلت استارت می کند ،۸ دقیقه حرکت می کند و سپس خاموش می کند و سیستم را به حالت فعال بر می گرداند.وقتی موتور سیکلت در حال کار در حالت استارت از راه دور است، یک بار دکمه “🔓” را بزنید، آژیر دو بار به صدا در می آید و ریموت کنترل برای تایید، دو بار بوق می زند.آیکونLCD مانند شکل ۴ به نمایش در می آید.

توضیحات ویژه:

وقتی استارت از راه دور را اجرا می کنید(سیستم باید در حالت فعال باشد)، لطفا برای اجتناب از تصادف، نداری چرخ عقب موتور سیکلت بر روی زمین باشد(اگر استارت هندلی باشد، لطفا مطمئن شوید که تنها وقتی دنده خلاص است از استارت از راه دور استفاده می کنید). انگار نمی توانید به درخواست بالا دقیقا عمل کنید، در صورت بروز تصادف ما هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیریم.

 

تنظیم حساسیت

۴ درجه حساسیت برای محرک شوک سنسور وجود دارد.هر چه قدر درجه حساسیت بالاتر باشد، حساسیت محرک سنسور بیش تر می شود.درجه های حساسیت در شکل ۵ نشان داده شده است.درجه اول نشان می دهد که محرک سنسور خاموش(غیر فعال) است.
برای سه ثانیه دکمه “🔇” را فشار داده و نگه دارید تا درجه محرک سنسور را انتخاب کنید.تنظیم پس فرض کارخانه درجه ۳ می باشد.

شوک سنسور

اگر ضد سرقت موتور با حس کردن شوک(ضربه) تحریک شود، آژیر ۵ بار به صدا در می آید و چراغ های راهنما ۵ بار چشمک می زنند و ریموت کنترل ۱۵ ثانیه بوق می زند.لرزش ویبراتور ریموت کنترل ۴ بار خواهد بود تا به راننده یاد آوری کند،LED قرمز روی ریموت کنترل روشن می شود(درست مانند حالت بی صدا) .اگر ضد سرقت موتور مجددا به وسیله حس شوک(ضربه) در ۱۵ ثانیه تحریک شود، آژیر ۳۰ ثانیه به صدا در می آید(درست مانند حالت بی صدا)، چراغ های راهنما ۳۰ ثانیه روشن می شود،(در حالت تحریک شدن برای بار سوم پشت هم دیگر چشمک نمی زنند)، ریموت کنترل ۱۵ثانیه بوق می زند، ویبره(لرزش) ریموت کنترل ۴ بار خواهد بود تا به راننده یاد آوری کند و آیکون های LCD مانند شکل ۶ به نمایش در می آید.LED قرمز روی ریموت کنترل روشن می شود.

 

تحریک سنسور تکان خوردن

وقتی ضد سرقت موتور فعال است، اگر وسیله نقلیه به هر دلیلی حرکت کند، آژیر ۱۲ بار به صدا در می آید، چراغ های راهنما چشمک می زنند، موتور قفل می شود، ریموت کنترل ۱۵ ثانیه به صدا در می آید، لرزش ویبراتور ریموت کنترل ۴ بار خواهد بود تا بهراننده یاد آوری کند و در آن واحد نماد “۳۳۳” (حرکت) ۱۵ ثانیه روشن می شود، آیکون ” »👣« ” (چراغ های راهنما) همزمان چشمک زده و LED قرمز روی ریموت کنترل روشن می شود.آیکون های LCD مانند شکل ۷ به نمایش در می آید .
تحت فعال سازی بی صدا، اگر وسیله نقلیه به هر دلیلی حرکت کند(بجز وقتی آژیر در حالت قطع صدا باقی می ماند) چراغ های راهنما همچنان چشمک زده و LCD مانند شکل ۷ به نمایش در می آید.
توجه: بعد از تحریک سنسور تکان خوردن، آیکون “۳۳۳” بر روی LCD از چپ به راست چشمک می زند.

 

حافظه تحریک

اگر ضد سرقت موتور در حالی که فعال شده تحریک شود، دکمه “🔓” را فشار دهید تا دزدگیر را غیر فعال سازید، آژیر ۴ بار به صدا در می آید و چراغ های راهنما ۴ بار چشمک می زنند.

 

تحریک با باز کردن سوئیچ استارت

در هر حالتی از فعال بودن دزدگیر، اگر سوئیچ استارت باز شود آژیر به صدا در می آید و چراغ های راهنما ۳۰ ثانیه چشمک می زنند. بعد از آن اگر سوئیچ را بیرون نکشید این چرخه ادامه می یابد.(در صورت تکرار سه بار پیاپی، چراغ های راهنما دیگر چشمک نمی زنند). LCD به صورت شکل ۸ نمایش داده می شود.

 

فعال شدن خودکار

در حالتی که ضد سرقت موتور فعال است دکمه “🔓” را فشار دهید تا آن را غیر فعال کنید. اگر سوئیچ را در ۶۰ ثانیه باز نکنید، سیستم به شکل اتوماتیک فعال می شود.

 

حافظه در صورت قطع برق

وقتی برق سیستم متصل نیست، مهم نیست زمان عدم اتصال چقدر باشد، بعد از اینکه برق متصل شد، سیستم به حالت قبلی اش برمی گردد.

 

عملکرد چک کردن ریموت (فقط برای ریموت های دو طرفه ۵ دکمه ای)

در محدوده دسترسی، برای سه ثانیه دکمه “🔔” را فشار داده و نگه دارید. این کار می تواند عملکرد چک ریموت را فعال کند، این به شما در مورد ولتاژ باتری وسیله نقلیه اطلاع می دهد. نمایشگر LCD به صورت شکل ۹ نشان داده می شود.

 

برنامه ریزی ریموت کنترل

اگر ریموت کنترل گم شد، باید کد های ریموت کنترل گم شده را از حافظه پاک کرد و ریموت کنترل را مجددا کد دهی نمود. این فرآیند به این شکل است:

در حالت غیر فعال، ظرف پنج ثانیه ۳ بار کلید لغو (override switch) را فشار دهید، سپس روشن سوئیچ را باز نگه دارید، آژیر یک بار صدا می دهد، سپس ۵ بار دکمه اضطراری «K» را فشار دهید. این نشان می دهد که کد ریموت کنترل ثبت شده پاک شده است. سپس وارد حالت برنامه ریزی شوید.یک بار در ریموت کنترل شماره ۱ دکمه “🔒” را فشار دهید. آژیر یک بار به صدا در می آید که نشان می دهد کد دهی ریموت کنترل شماره ۱ با موفقیت انجام شده است، سپس در ریموت کنترل شماره ۲ دکمه “🔒” را فشار دهید.آژیر یک بار بیش تر به صدا در می آید که نشان دهنده آن است که کددهی شماره ۲ با موفقیت انجام شده.

برای کد دهی تمام ریموت کنترل ها همین دستورالعمل را دنبال کنید. ۱۰ ثانیه پس از پس از تکمیل کددهی ، آژیر ۳ بار به صدا در می آید و سیستم از حالت برنامه ریزی خارج می شود.این سیستم برای ذخیره کد های ریموت کنترل LCD دو طرفه ۲ تایی با ریموت کنترل یک طرفه ۴ تایی طراحی شده است.
توجه: در حین پروسه کددهی نباید فرکانس رادیویی قوی در اطراف وجود داشته باشد، در غیر این صورت کددهی تحت تاثیر قرار گرفته و انجام نمی شود.

 

لغو اضطراری

وقتی ضد سرقت موتور فعال است سوئیچ را باز و بسته کنیدو سپس روی باز نگه دارید (آژیر به صدا در می آید ). در ۵ ثانیه کلید لغو «K» را پنج بار فشار دهید، ۳ ثانیه بعد سیستم غیر فعال می شود. بعد از لغو اضطراری کاربر می تواند با فشار دادن دکمه “🔒” یا “🔇” سیستم را فعال کند.
ملاحظات ویژه: کلید لغو «K» باید در یک موقعیت مخفی جایی که دسترسی راحت باشد مثل شود.

 

عملکرد روشن کردن صفحه ریموت

یک بار دکمه “🔔” را فشار دهید.نور سبز ۳ بار چشمک می زند.

 

خاموش کردن ریموت کنترل

چهار ثانیه دکمه “🔓” را فشار داده و نگه دارید.ریموت کنترل یک بار بوق می زند و ریموت کنترل خاموش می شود.سپس ۲ ثانیه دکمه “🔓” را فشار داده و نگه دارید، ریموت کنترل روشن می شود.
۲۰ .روشن/خاموش کردن ویبراتور ریموت کنترل
یکبار دکمه “🔒” و “⚡️” را فشار دهید. ریموت کنترل یک بار بوق می زند. لرزش یک بار ریموت کنترل حالت روشن ویبراتور را نشان می دهد. یک بار دکمه
“🔒” و “⚡️” را فشار دهید. دو بار بوق خوردن نشان می دهد ویبراتور ریموت کنترل در حالت روشن است. در تنظیم پیش فرض کارخانه ای ویبراتور در حالت روشن است.

 

باتری ریموت کنترل

ریموت کنترل با یک نوع باتری قلیایی ۱/۵ ولتی پر شده است. اگر باتری نو باشد ، آیکون “” بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود. اگر صفحه نمایش LCD “” را نشان دهد یعنی باتری خالی شده و باید باتری جدید جایگزین شود. نمایش LCD به صورت شکل ۸ می باشد.

 

عملکرد کمکی

تنظیم زمان

برای ۳ ثانیه دکمه “🔒” و “🔓” را فشار دهید. با یک ملودی «دو لا می» برای یاد آوری، کاراکتر چشمک زن وارد حالت تنظیمات می شود(بر یک مبنای ۲۴ ساعته).

دکمه “🔒” را فشار دهید تا بین «دقیقه» و «ساعت» جا به جا شوید.

دکمه “🔓” را فشار دهید تا عدد چشمک زن را افزایش دهید.

بعد از تنظیم دکمه “🔒” و “🔓” را دو ثانیه فشار دهید تا تنظیمات کنونی را ذخیره کنید و خارج شوید، ریموت کنترل یک بار بوق می زند.

 

شاخص وضعیت LED

وقتی دزدگیر فعال باشد،LED به آرامی چشمک می زند، وقتی دزدگیر تحریک شود LED روشن می شود، وقتی غیر فعال باشد، LED خاموش است.

 

 

 

 منبع :safety-security.ir

ارتباط با همکاران:dgpromot.ir